Network PTZ Cameras
DH-SD49225XA-HNR-S3
2MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera
DH-SD5A245XA-HNR
2MP 45x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera
DH-SD5A432XA-HNR
4MP 32x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera
DH-SD6CE445XA-HNR
4MP 45x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera
DH-SD3A200-GNP-W-PV
2MP Starlight IR Active Deterrence Wizsense Network PTZ Camera
DH-SD5A225XA-HNR
2MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera
DH-SD49225XA-HNR
2MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera
DH-SD49425XB-HNR
4MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera
SD29204UE-GN-W
2MP 4x Starlight IR PTZ Wi-Fi Network Camera
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
HỖ TRỢ KINH DOANH : 028 7108 8338
HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 028 7108 8338
  • KT01
    09 116 36944
  • KT02
    0901 39 36 26
  • KT03
    0903 608 915
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi