Pro Series
DHI-NVR5232-TLTT-S2
8/16/32 Channel 1U 4K & H.265 Pro Network Video Recorder
NVR5864-4KS2
64 Channel 2U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
NVR4232-4KS2
32 Channel 1U 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR5464-4KS2
64 Channel 1.5U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
NVR5432-4KS2
32 Channel 1.5U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
NVR5416-4KS2
16 Channel 1.5U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
NVR5232-4KS2
32Channel 1U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder (V2.00)
NVR5216-4KS2
16 Channel 1U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
NVR5208-4KS2
8 Channel 1U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
HỖ TRỢ KINH DOANH : 028 7108 8338
HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 028 7108 8338
  • KT01
    09 116 36944
  • KT02
    0901 39 36 26
  • KT03
    0903 608 915
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi