Wifi
NVR4104HS-W-S2
4 Channel Compact 1U WiFi Network Video Recorder
NVR2104HS-W-4KS2
4Channel Compact 1U Lite 4K H.265 Wireless Network Video Recorder
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
  HỖ TRỢ KINH DOANH : 028 7108 8338
  HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 028 7108 8338
  • KT01
   09 116 36944
  • KT02
   0901 39 36 26
  • KT03
   0903 608 915
  Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với chúng tôi