1HDD
NVR2108HS-4KS2
8 Channel Compact 1U Lite 4K H.265 Network Video Recorde
NVR2108-8P-4KS2
8 Channel Smart 1U 8PoE Lite 4K H.265 Network Video Recorder
NVR2104-P-4KS2
4 Channel Smart 1U 4PoE Lite 4K H.265 Network Video Recorde
NVR1108HS-S3-DSS
8CHANNEL H.265 NETWORK VIDEO RECORDER
NVR1104HS-S3-DSS
4CHANNEL H.265 NETWORK VIDEO RECORDER
NVR2116HS-4KS2
16 CHANNEL COMPACT 1U LITE 4K H.265 NETWORK VIDEO RECORDER
NVR2104HS-4KS2
4/8 Channel Compact 1U Lite 4K H.265 Network Video Recorder
NVR4108HS-4KS2/L
4/8/16 Channel Compact 1U 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
  HỖ TRỢ KINH DOANH : 028 7108 8338
  HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 028 7108 8338
  • KT01
   09 116 36944
  • KT02
   0901 39 36 26
  • KT03
   0903 608 915
  Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với chúng tôi