Lite Series
NVR2108HS-4KS2
8 Channel Compact 1U Lite 4K H.265 Network Video Recorde
NVR2108-8P-4KS2
8 Channel Smart 1U 8PoE Lite 4K H.265 Network Video Recorder
NVR2104-P-4KS2
4 Channel Smart 1U 4PoE Lite 4K H.265 Network Video Recorde
NVR4104HS-W-S2
4 Channel Compact 1U WiFi Network Video Recorder
NVR2104HS-W-4KS2
4Channel Compact 1U Lite 4K H.265 Wireless Network Video Recorder
NVR1108HS-S3-DSS
8CHANNEL H.265 NETWORK VIDEO RECORDER
NVR1104HS-S3-DSS
4CHANNEL H.265 NETWORK VIDEO RECORDER
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
HỖ TRỢ KINH DOANH : 028 7108 8338
HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 028 7108 8338
  • KT01
    09 116 36944
  • KT02
    0901 39 36 26
  • KT03
    0903 608 915
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi