Network Recorders
DHI-NVR5864-R-4KS2
16/32/64 Channel 2U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
DHI-NVR5216-8P-4KS2
8/16 Channel 1U 2HDDs 8PoE 4K & H.265 Pro Network Video Recorder
DHI-NVR5232-TLTT-S2
8/16/32 Channel 1U 4K & H.265 Pro Network Video Recorder
DHI-NVR616-64/128-4KS2
64/128 Channel Ultra 4K H.265 Network Video Recorder
DHI-NVR608-128-4KS2
64/128 Channel Ultra 4K H.265 Network Video Recorder
NVR2108HS-4KS2
8 Channel Compact 1U Lite 4K H.265 Network Video Recorde
NVR2108-8P-4KS2
8 Channel Smart 1U 8PoE Lite 4K H.265 Network Video Recorder
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
HỖ TRỢ KINH DOANH : 028 7108 8338
HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 028 7108 8338
  • KT01
    09 116 36944
  • KT02
    0901 39 36 26
  • KT03
    0903 608 915
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi