1 HDD
DH-XVR5104HS-I2
4 Channel Penta-brid 5M-N/1080P Compact 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder
DH-XVR4116HS-I
4/8/16 Channel Penta-brid 720P Mini 1U Digital Video Recorder
DH-XVR5108HS-I3
8 Channel Penta-brid 5M-N/1080p Compact 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder
DH-XVR4104C-I
4 Channel Penta-brid 1080N/720p Smart 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder
DH-XVR1B08-I
8 Channel Penta-brid 1080N/720p Cooper 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder
DH-XVR1B04-I
4 Channel Penta-brid 1080N/720p Cooper 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder
DH-XVR4108C-I
8 Channel Penta-brid 1080N/720p Smart 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder
DH-XVR5104HS-I3
4 Channel Penta-brid 5M-N/1080p Compact 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder
DH-XVR5104HS-I3
4 Channel Penta-brid 5M-N/1080p Compact 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
  HỖ TRỢ KINH DOANH : 028 7108 8338
  HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 028 7108 8338
  • KT01
   09 116 36944
  • KT02
   0901 39 36 26
  • KT03
   0903 608 915
  Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với chúng tôi