Lite H.265 720P Series
XVR4116HS-X
16 Channel Penta-brid 720P Compact 1U Digital Video Recorder
XVR4108HS-X1
8 Channel Penta-brid 720P Compact 1U Digital Video Recorder
XVR4104HS-X1
4 Channel Penta-brid 720P Compact 1U Digital Video Recorder
XVR4108C-X1
8 Channel Penta-brid 720P Smart 1U Digital Video Recorder
XVR4104C-X1
4 Channel Penta-brid 720P Smart 1U Digital Video Recorder
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
  HỖ TRỢ KINH DOANH : 028 7108 8338
  HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 028 7108 8338
  • KT01
   09 116 36944
  • KT02
   0901 39 36 26
  • KT03
   0903 608 915
  Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với chúng tôi