1HDD
DH-XVR5108H-4KL-X
8 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder
DH-XVR5104H-4KL-X
4 Channel Penta-brid 4K Compact 1U Digital Video Recorder
XVR5116H-4KL-X
16 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder
XVR5108HS-4KL-X
8 Channel Penta-brid 4K Compact 1U Digital Video Recorder
XVR5104H-4KL-X
4 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder
XVR5104C-4KL-X
4 Channel Penta-brid 4K Smart 1U Digital Video Recorder
XVR5108/16H-4KL
8/16 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder
XVR5104H-4M
4 Channel Penta-brid 4MP Mini 1U Digital Video Recorder
XVR5104C-4M
4 Channel Penta-brid 4MP Smart 1U Digital Video Recorder
XVR7116HE-4KL-X
8/16 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder
XVR7108HE-4KL-X
8/16 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
  HỖ TRỢ KINH DOANH : 028 7108 8338
  HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 028 7108 8338
  • KT01
   09 116 36944
  • KT02
   0901 39 36 26
  • KT03
   0903 608 915
  Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với chúng tôi