Lite H.265 4M/ 4K Series
DH-XVR5108H-4KL-X
8 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder
DH-XVR5104H-4KL-X
4 Channel Penta-brid 4K Compact 1U Digital Video Recorder
XVR5216AN-4KL-X
16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder
XVR5116H-4KL-X
16 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder
XVR5108HS-4KL-X
8 Channel Penta-brid 4K Compact 1U Digital Video Recorder
XVR5104H-4KL-X
4 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder
XVR5104C-4KL-X
4 Channel Penta-brid 4K Smart 1U Digital Video Recorder
XVR5208/16AN-4KL
8/16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder
XVR5108/16H-4KL
8/16 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
HỖ TRỢ KINH DOANH : 028 7108 8338
HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 028 7108 8338
  • KT01
    09 116 36944
  • KT02
    0901 39 36 26
  • KT03
    0903 608 915
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi