Network Products
CSS7148S-ERD
48-HDD Cloud Storage Node
CSS9064X-800S
Cloud Storage Metadata Server
ESS1508C
8 HDDs eSATA Storage
ESS3148S-JR
48 HDDs SAS Storage Cabinet
EVS5036S-R
36-HDD Enterprise Video Storage
NVR4108/4116HS-8P-4KS2
8/16 Channel Compact 1U 8PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4216/4232-16P-4KS2
16/32 Channel 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
    0901 39 36 26
  • KT02
    0903 608 915
  • KT03
    0911 636 944
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi