Mobile
DVR3224/3232L
24/32 Channel CIF 1.5U Standalone DVR
DVR6404LF-S
64 Channel 2CIF 3U Standalone DVR
DVR7224/7232L
24/32 All Channel 960H 1.5U Standalone DVR
DVR7424/7432L
24/32 All Channel 960H 1.5U Standalone DVR
DVR7824/7832S
24/32 All Channel 960H 2U Standalone DVR
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
  HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
  HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
   0901 39 36 26
  • KT02
   0903 608 915
  • KT03
   09 8888 3863
  Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với chúng tôi