Pro Series
XVR7808/16S
8/16 Channel Penta-brid 1080P 2U Digital Video Recorder
XVR7408/16L
8/16 Channel Penta-brid 1080P 1.5U Digital Video Recorder
HCVR7204/08AN-4K
4/8 Channel 4K 1U Digital Video Recorder
HCVR7104/08/16H-S3
4/8/16 Channel Tribrid 1080P Mini 1U Digital Video Recorder
HCVR7104/08H-4K
4/8 Channel 4K Mini 1U Digital Video Recorder
XVR7104C
4 Channel Penta-brid 1080P Smart 1U Digital Video Recorder
XVR7204/08/16AN
4/8/16 Channel Penta-brid 1080P 1U Digital Video Recorder
XVR7204/08/16A
4/8/16 Channel Penta-brid 1080P 1U Digital Video Recorder
XVR7104/08/16H
4/8/16 Channel Penta-brid 1080P Mini 1U Digital Video Recorder
HCVR7204/08/16AN-4M
4/8/16 Channel 4MP 1U Digital Video Recorder
HCVR7104/08/16H-4M
4/8/16 Channel 4MP Mini 1U Digital Video Recorder
HCVR7104/08/16HE-S3
4/8/16 Channel Tribrid 1080P Mini 1U Digital Video Recorder
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
    0901 39 36 26
  • KT02
    0903 608 915
  • KT03
    0911 636 944
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi