Network PTZ Camera
SD59430U-HNI
4MP 30x IR PTZ Network Camera
SD6AE530U-HNI
5MP 30x IR PTZ Network Camera
SD10A248V-HNI
2MP 48x Starlight IR PTZ Network Camera
SD6AL830V-HNI
4K 30x Laser PTZ Network Camera
SD6AL245U-HNI-IR
2MP 45x Starlight IR PTZ Network Camera
SD6AE830V-HNI
4K 30x IR PTZ Network Camera
SD6AL245U-HNI
2MP 45x Starlight Laser PTZ Network Camera
SD6AE240V-HNI
2MP 40x Starlight IR PTZ Network Camera
SD65F230F-HNI
2MP 30x Starlight PTZ Network Camera
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
    0901 39 36 26
  • KT02
    0903 608 915
  • KT03
    0911 636 944
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi