IP Storage
ESS1508C
8 HDDs eSATA Storage
ESS3148S-JR
48 HDDs SAS Storage Cabinet
EVS5036S-R
36-HDD Enterprise Video Storage
ESS1504C
4 HDDs eSATA Storage
ESS3124S-JR
24 HDDs SAS Storage Cabinet
EVS5024S-R
24-HDD Enterprise Video Storage
ESS3116S-J(R)
16 HDDs SAS Storage Cabinet
EVS5048S-R
48-HDD Enterprise Video Storage
EVS5016S-R
16-HDD Enterprise Video Storage
EVS5016S
16-HDD Enterprise Video Storage
EVS7024D-R
24-HDD Enterprise Video Storage with Dual Controller
EVS7024S-R
24-HDD Enterprise Video Storage
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
    0901 39 36 26
  • KT02
    0903 608 915
  • KT03
    09 8888 3863
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi