Cloud Storage
CSS7148S-ERD
48-HDD Cloud Storage Node
CSS9064X-800S
Cloud Storage Metadata Server
CSS7148S-ER
48-HDD Cloud Storage Node
CSS9064X-400S
Cloud Storage Metadata Server
CSS7136S-ERD
36-HDD Cloud Storage Node
CSS9064X
Cloud Storage Metadata Server
CSS7136S-ER
36-HDD Cloud Storage Node
CSS7124S-ERD
24-HDD Cloud Storage Node
CSS7124S-ER
24-HDD Cloud Storage Node
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
  HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
  HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
   0901 39 36 26
  • KT02
   0903 608 915
  • KT03
   09 8888 3863
  Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với chúng tôi