16HDD
NVR616-64/128-4KS2
64/128 Channel Ultra 4K H.265 Network Video Recorder
NVR616D-64/128-4KS2
64/128 Channel Ultra 4K H.265 Network Video Recorder
NVR616DR-64/128-4KS2
64/128 Channel Ultra 4K H.265 Network Video Recorder
NVR616R-64/128-4KS2
64/128 Channel Ultra 4K H.265 Network Video Recorder
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
  HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
  HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
   0901 39 36 26
  • KT02
   0903 608 915
  • KT03
   0911 636 944
  Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với chúng tôi