2HDD
NVR5224-24P-4KS2
24Channel 1U 24PoE 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
NVR5216/5232-16P-4KS2
16/32 Channel 1U 16PoE 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
NVR5208/5216/5232-8P-4KS2
8/16/32 Channel 1U 8PoE 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
NVR5208/5216/5232-4KS2
8/16/32 Channel 1U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
  HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
  HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
   0901 39 36 26
  • KT02
   0903 608 915
  • KT03
   0911 636 944
  Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với chúng tôi