1HDD
NVR4108/4116HS-8P-4KS2
8/16 Channel Compact 1U 8PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4108/4116-8P-4KS2
8/16 Channel Smart 1U 8PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4104/4108-P-4KS2
4/8 Channel Smart 1U 4PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4104/4108HS-P-4KS2
4/8 Channel Compact 1U 4PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4104/4108/4116HS-4KS2
4/8/16 Channel Compact 1U 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4104/4108/4116-4KS2
4/8/16 Channel Smart 1U 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR2108HS-8P-S2
8 Channel Compact 1U 8PoE Lite Network Video Recorder
NVR2104HS-P-S2
4 Channel Compact 1U 4PoE Lite Network Video Recorder
NVR2104/2108HS-S2
4/8 Channel Compact 1U Lite Network Video Recorder
NVR2108-8P-S2
8 Channel Smart 1U 8PoE Lite Network Video Recorder
NVR2104-P-S2
4 Channel Smart 1U 4PoE Lite Network Video Recorder
NVR2104/2108-S2
4/8 Channel Smart 1U Lite Network Video Recorder
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
    0901 39 36 26
  • KT02
    0903 608 915
  • KT03
    0911 636 944
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi