Lite NVR
NVR4108/4116HS-8P-4KS2
8/16 Channel Compact 1U 8PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4216/4232-16P-4KS2
16/32 Channel 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4416/4432-16P-4KS2
16/32 Channel 1.5U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4208/4216/4232-4KS2
8/16/32 Channel 1U 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4108/4116-8P-4KS2
8/16 Channel Smart 1U 8PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4416/4432-4KS2
16/32 Channel 1.5U 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4816/4832-4KS2
16/32 Channel 2U 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4816/4832-16P-4KS2
16/32 Channel 2U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorde
NVR4104/4108-P-4KS2
4/8 Channel Smart 1U 4PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4208-8P-4KS2
8 Channel 1U 8PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4416/4432-16P
16/32 Channel 16PoE 1.5U Lite Network Video Recorder
NVR4816/4832-16P
16/32 Channel 16PoE 2U Lite Network Video Recorder
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
    0901 39 36 26
  • KT02
    0903 608 915
  • KT03
    0911 636 944
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi