NVR
NVR4108/4116HS-8P-4KS2
8/16 Channel Compact 1U 8PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4216/4232-16P-4KS2
16/32 Channel 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR4416/4432-16P-4KS2
16/32 Channel 1.5U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
NVR5224-24P-4KS2
24Channel 1U 24PoE 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
NVR5424-24P-4KS2
24Channel 1.5U 24PoE 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
NVR5816/5832/5864-16P-4KS2
16/32/64 Channel 2U 16PoE 4K&H.265 Pro Network Video Recorde
NVR616-64/128-4KS2
64/128 Channel Ultra 4K H.265 Network Video Recorder
NVR724DR-256
256 Channel Ultra Network Video Recorder
NVR4208/4216/4232-4KS2
8/16/32 Channel 1U 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
    0901 39 36 26
  • KT02
    0903 608 915
  • KT03
    09 8888 3863
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi