8HDD
DVR0404/0804/1604HF-S-E
4/8/16 Channel Effio 960H 2U Standalone DVR
DVR7804/7808/7816S-U
8/16/32CH Effio 960H & IP 2U Hybrid DVR
DVR7808/7816S-URH
16/32CH 960H&IP 2U Hybrid DVR
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
  HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
  HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
   0901 39 36 26
  • KT02
   0903 608 915
  • KT03
   0911 636 944
  Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với chúng tôi