Accessories & Management
DVR5104/5108/5116H
4/8/16CH 960H Mini 1U Standalone DVR
DVR204/504
DVR204: 4CH 2CIF Smart Box DVR DVR504: 4CH 960H Smart Box DVR
DVR2104/2108/2116C-V2
4/8/16CH 2CIF Smart 1U Standalone DVR
DVR2104/2108/2116H-V2
4/8/16CH 2CIF Mini 1U Standalone DVR
DVR2104/2108/2116HE
4/8/16 Channel 2CIF Mini 1U Standalone DVR
DVR2108/2116HE-V2
8/16CH 2CIF Mini 1U Standalone DVR
DVR5104/5108/5116C
4/8/16CH 960H Smart 1U Standalone DVR
DVR5104/5108/5116HE
4/8/16 Channel 960H Mini 1U Standalone DVR
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
  HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
  HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
   0901 39 36 26
  • KT02
   0903 608 915
  • KT03
   0911 636 944
  Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với chúng tôi