2U
XVR7808/16S
8/16 Channel Penta-brid 1080P 2U Digital Video Recorder
XVR8808/16S
8/16 Channel Penta-brid 4MP 2U Digital Video Recorder
HCVR8808/16S-URH-S3
8/16 Channel Quadri-brid 1080P-Ultra 2U Digital Video Recorder
HCVR8808/16S-S3
8/16 Channel 1080P 2U Digital Video Recorder
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
  HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
  HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
   0901 39 36 26
  • KT02
   0903 608 915
  • KT03
   0911 636 944
  Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với chúng tôi