Smart 1U
XVR5104C-4M
4 Channel Penta-brid 4MP Smart 1U Digital Video Recorder
XVR5104/08C
4/8 Channel Penta-brid 1080P Lite Smart 1U Digital Video Recorder
XVR4104/08C
4/8 Channel Penta-brid 720P Smart 1U Digital Video Recorder
HCVR5104/08C-S3
4/8 Channel Tribrid 1080P Lite Smart 1U Digital Video Recorder
HCVR4104/08C-S3
4/8 Channel Tribrid 720P Smart 1U Digital Video Recorder
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
  HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
  HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
   0901 39 36 26
  • KT02
   0903 608 915
  • KT03
   0911 636 944
  Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với chúng tôi