2U
XVR5808/16/32S
8/16/32 Channel Penta-brid 1080P Lite 2U Digital Video Recorder
HCVR5824/5832S-S2
24/32CH Tribrid 720P-Pro 2U HDCVI DVR
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
  HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
  HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
   0901 39 36 26
  • KT02
   0903 608 915
  • KT03
   0911 636 944
  Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với chúng tôi