1U
XVR5208/16AN-4KL
8/16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder
XVR5204AN-4M
4 Channel Penta-brid 4MP 1U Digital Video Recorder
XVR5232AN
32 Channel Penta-brid 1080P-Lite 1U Digital Video Recorder
XVR4232AN
32 Channel Penta-brid 720P 1U Digital Video Recorder
HCVR5232AN-S3
32 Channel Tribrid 1080P 1U Digital Video Recorder
HCVR4232AN-S3
32 Channel Tribrid 720P 1U Digital Video Recorder
XVR5204/08/16AN
4/8/16 Channel Penta-brid 1080P 1U Digital Video Recorder
XVR5204/08/16A
4/8/16 Channel Penta-brid 1080P-Lite 1U Digital Video Recorder
XVR4204/08/16AN
4/8/16 Channel Penta-brid 720P 1U Digital Video Recorder
XVR4204/08/16A
4/8/16 Channel Penta-brid 720P 1U Digital Video Recorder
HCVR4204/08/16A-S3
4/8/16 Channel Tribrid 720P 1U Digital Video Recorder
HCVR5204/08/16A-S3
4/8/16 Channel Tribrid 1080P-Lite 1U Digital Video Recorder
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
    0901 39 36 26
  • KT02
    0903 608 915
  • KT03
    0911 636 944
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi