HDCVI Recorder
XVR5808/16/32S
8/16/32 Channel Penta-brid 1080P Lite 2U Digital Video Recorder
XVR5408/16/32L
8/16/32 Channel Penta-brid 1080P Lite 1.5U Digital Video Recorder
XVR5208/16AN-4KL
8/16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder
XVR5108/16H-4KL
8/16 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder
XVR5108HS-4KL
8 Channel Penta-brid 4K Compact 1U Digital Video Recorder
XVR5104C-4M
4 Channel Penta-brid 4MP Smart 1U Digital Video Recorder
XVR7808/16S
8/16 Channel Penta-brid 1080P 2U Digital Video Recorder
XVR7808/16S
8/16 Channel Penta-brid 1080P 2U Digital Video Recorder
XVR7408/16L
8/16 Channel Penta-brid 1080P 1.5U Digital Video Recorder
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
HỖ TRỢ KINH DOANH : 08 3740 4352
HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 08 3740 4352
  • KT01
    0901 39 36 26
  • KT02
    0903 608 915
  • KT03
    0911 636 944
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi